Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Bijeenkomst Vrienden van De Witt Lobbying in de Vroegmoderne Republiek

16 nov 2019
Van 13:00 - 18:00uur
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle.

Datum: Zaterdag 16 november 2019 van 13:30 – 18:00 uur
Plaats: Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1 te Zwolle.

Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 – 13:30 uur Inloop
13:30 – 14:15 uur Lobbying : evenwicht tussen staatsbelang en eigenbelang. Spreker: Paul Knevel (auteur van Het Haags Bureau)
14:15 – 15:00 uur Lobbying : hoe ging dat in de 17e eeuw in zijn werk? Spreker: Walter Annard (hoofd Public Affairs Rabobank)
15.00 – 15:30 uur Theepauze
15:30 – 17:15 uur Stadsrondleiding Zwolle
17:15 – 18:00 uur Afsluitende borrel

Aanmelding via e-mail: registratie@vriendenvandewitt.nl, met gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten (€10,00 voor Vrienden en studenten; €15,00 voor overige geïnteresseerden) op rekening : NL36RABO0141870346 t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht onder vermelding van ‘ bijeenkomst Zwolle’.

N.B. na afloop bestaat er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijk etentje in restaurant Humphreys, Melkmarkt 47 te Zwolle. Hiervoor is aparte aanmelding noodzakelijk.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.