Historici.nl

Boekpresentatie Adri P. van Vliet Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouveneur (1559-1631)

9 sep 2017
Van 10:00 - 12:00uur
Kasteel van Breda

Op zaterdag 9 september 2017 neemt de chef-staf van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), kolonel E.T. Linssen, het eerste exemplaar van Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631) in ontvangst. Maritiem-historicus dr. Adri van Vliet schetst in dit boek het boeiende leven van deze tot nu toe onderbelichte telg uit het geslacht van Oranje. Een must voor liefhebbers van militaire geschiedenis en de Oranjes.

Onderbelicht
Over Justinus van Nassau, de enige bastaardzoon van Willem van Oranje, is tot nu toe weinig gepubliceerd. In veel literatuur over ‘onze’ Oranjes komt hij slechts zijdelings voor. Bekend zijn de speculaties over zijn afkomst, zijn huwelijk met Anna van Merode, zijn gouverneurschap over Breda en de overgave van die stad aan de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola in 1625. Hier blijft het veelal bij.

Nieuwe informatie
In deze nieuwe biografie passeert Justinus’ hele leven de revue. Gelijktijdig maakt de lezer kennis met alle hoogte- en dieptepunten uit de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog. Justinus was de eerste Nassau die aan de Leidse Universiteit studeerde, hij was een adellijke bastaard die door zijn afkomst voortdurend op zijn eigen financiële situatie moest letten en een geluksvogel die dankzij zijn netwerk een lucratief luitenant-admiraalschap verwierf. Maar hij was ook een admiraal die op zee met twee coachen het vak moest leren en een militair die al vroeg het belang van zeesoldaten inzag. Daarnaast leert de lezer Justinus kennen als een diplomaat die logeerde aan het Franse en Engelse hof en als iemand die schipperde tussen de belangen van zijn halfbroers Maurits en Filips Willem.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.