Historici.nl

Boekpresentatie ‘Kerk, huis, school en staat’

23 mei 2017
Van 10:30 - 12:30uur

Graag nodigt het Historisch Documentatiecentrum in samenwerking met Uitgeverij Verloren u uit voor de presentatie van het boek van Jasper Vree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). Deze presentatie vindt plaats op dinsdag 23 mei 2017 vanaf 14.30 uur in de PThU-zaal (1E-24) op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Met dit boek voltooit Jasper Vree, emeritusdocent kerkgeschiedenis aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, zijn onderzoek en publicaties over de Groninger richting. Het begin daarvan was zijn proefschrift De Groninger godgeleerden uit 1984, gewijd aan de oorsprong en eerste periode van hun optreden tot 1843. Dit boek is het destijds in het vooruitzicht gestelde vervolg daarop.

Op de presentatie zullen drie sprekers een eerste reactie geven op dit nieuwe werk, dat niet slechts tot dusver veronachtzaamde ontwikkelingen in De Groots denken belicht, maar ook een aantal belangrijke ontwikkelingen in de toenmalige Nederlandse samenleving. Het boek, dat in de Passage Reeks van het Historisch Documentatiecentrum verschijnt, zal op de receptie na afloop van de presentatie verkrijgbaar zijn.

De toegang tot de presentatie is vrij, maar u wordt met het oog op de catering wel verzocht zich voor 16 mei aan te melden bij het Historisch Documentatiecentrum: w.berkelaar@vu.nl

Programma.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.