Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Boekpresentatie ‘Macht verloren, gezag versterkt. Historische en staatsrechtelijke opmerkingen over het koningschap in Nederland’

28 jan 2016
Van 11:30 - 15:00uur

Joop van den Berg (oud hoogleraar Parlementaire Geschiedenis) publiceert binnenkort een boek bij uitgeverij Elsevier waarin al zijn artikelen en columns over het koningschap vanaf 1977 bijeen worden gebracht. Als geen ander heeft hij overzicht van en inzicht in de ontwikkelingen die het instituut koningschap heeft doorgemaakt in de afgelopen (bijna) veertig jaar. Een buitengewoon interessant onderwerp van levende parlementaire geschiedenis. 

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.