Historici.nl

Brabantse missiepioniers in de Verenigde Staten in de lange negentiende eeuw

22 jun 2018
Van 13:00 - 18:00uur
Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch

‘Ik heb een levendig voorgevoel dat de Provincie Noord-Brabant het katholieke geloof niet zal verliezen, zolang als in zoveel ijverige mannen zo’n krachtige medewerking voor de bekering van onze arme Indianen en Amerikanen zal gevonden worden’
– Pieter-Jan de Nef aan Philippus van de Ven, president van het grootseminarie van het bisdom ’s- Hertogenbosch, 1832.

Symposium georganiseerd door het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen), KADOC (Leuven), Stichting Erfgoed Brabant, de Leerstoel Cultuur in Brabant aan Tilburg University en het Tilburg Cobbenhagen Center, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en de Stichting Steunfonds Katholiek Hoger Onderwijs.

PROGRAMMA
12.30 Inloop
13.00 Opening door prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
13.05 Introductie door dagvoorzitter
13.10 Keynote American Jesuits and the World: How an Embattled Religious Order Made Modern Catholicism Global
Door prof. dr. John T. McGreevy (I.A. O’Shaughnessy Dean of the College of Arts and Letters en Professor of History, University of Notre Dame, VS)
13.50 Discussie

BLOK 1: Een Vlaams-Brabantse coalitie
14.00 Sociografie van de Brabantse pioniers Simone Vermeeren MA (Tilburg University)
14.15 Waarom juist Brabant? Ideologische verwantschap, politieke en financiële steun Prof. dr. Theo Beckers (Tilburg University)
14.30 Pieter Jan de Smet S.J., antropoloog, organisator en propagandist Dr. Luc Vints (KADOC, KU Leuven)
14.45 Discussie

15.00-15.30 Pauze

BLOK 2: Amerikaanse missie: tussen lokale praktijk en wereldkerk
15.30 Brabantse missionarissen onder de Native Americans Dr. Pieter Hovens (Museum Volkenkunde Leiden)
15.45 Brabantse missies en landverhuizers Dr. Hans Krabbendam (KDC Nijmegen)
16.00 De wereldkerk als netwerk Prof. dr. Erik Borgman (Tilburg University)
16.15 Hoe nu verder? Rondetafelgesprek onder leiding van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (Tilburg University)
16.45 Epiloog: mgr. dr. Gerard de Korte (’s-Hertogenbosch)
17.00 Borrel

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deelname is gratis. Aanmelden voor het symposium is mogelijk tot 15 juni 2018 door het sturen van een e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van ‘Symposium 22 juni’. Vermeld tevens uw:

– naam, adres, postcode en woonplaats
– telefoonnummers (ook mobiel)
– e-mailadres

Erfgoed Brabant stuurt u na ontvangst van uw aanmelding een bevestiging. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, bij overaanmelding wordt een wachtlijst gemaakt.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.