Historici.nl

Carolina Lenarduzzi Katholiek in de Republiek

25 okt 2018
Van 13:45 - 14:30uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Datum: 25 oktober 2018 Tijd:

Promotor: Prof.dr. J.S. Pollmann

Bijwonen: Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften
Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.