Historici.nl

CGM-studiemiddag De handen ineen geslagen. Wat hebben historici en sociale wetenschappers op het terrein van de migratiestudies aan elkaar?

8 dec 2017
Van 13:00 - 17:00uur
IISG, Amsterdam

Migratie is een fenomeen van alle tijden en van alle plaatsen. Daarover zal iedereen het eens zijn. Maar dat betekent dit niet dat huidig sociaalwetenschappelijk onderzoek naar migratie automatisch in historisch perspectief wordt geplaatst. Tegelijkertijd bereiken veel recente theoretische inzichten over migratie maar ten dele de historische dampkring. In het onderzoekslandschap bestaat een vrij strikte scheiding tussen enerzijds historici, die het verleden bestuderen en gebeurtenissen (vaak) in een langetermijnperspectief plaatsen, en anderzijds sociale wetenschappers, die recente ontwikkelingen bestuderen en verklaren.

Tijdens deze CGM-studiemiddag richten we ons op de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek op het gebied migratie en kijken we hoe de verschillende disciplines van elkaar kunnen profiteren. We gaan op zoek naar geslaagde voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking en verkennen de voorwaarden, kansen en valkuilen voor toekomstig onderzoek. Hierbij richten we ons op drie vragen:

  1. Wat is de meerwaarde van langetermijnonderzoek en onder welke voorwaarden is het langetermijnperspectief van
    toegevoegde waarde binnen de sociale wetenschap?
  2. Welke analytische gereedschappen en theoretische debatten vanuit de sociale wetenschappen zijn bruikbaar en relevant voor historisch onderzoek?
  3. Hoe kunnen historici en sociale wetenschappers gezamenlijk optrekken in het publieke debat?

Aanmelden en programma: Programma CGM-studiemiddag 8 december 2017

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.