Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Charles Melville Illustrating the history of Tamerlane

23 nov 2017
Van 17:00 - 18:15uur
Leiden

A kingly image

Charles Melville: “The career of Timur (or Tamerlane, c. 1335–1405 ) was marked by brutal and protracted military campaigns that led to the subjection (if not the pacification) of vast swathes of territory from Central Anatolia and Northern Syria in the West to Central Asia and Northern India in the East, embracing the Caucasus and the Iranian Plateau in the process. These expeditions and the slaughter they perpetrated were visited almost without exception against fellow Muslim rulers and their hapless subjects. Nevertheless, Timur was glorified with elevated titles and regarded as a role model for rulership not only within the Timurid dynasty that he founded but also by neighbouring and later regimes, such as the Ottomans in Turkey, the Mughals in India (who traced their descent from Timur) and the Safavids in Persia (16th–17th c.).

Read more.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.