Historici.nl

Charles Melville Illustrating the History of Tamerlane

23 nov 2017
Van 17:00 - 18:15uur
Universiteit Leiden

In deze lezing bespreekt Charles Melville de manier waarop het koninklijke imago van Mongools heerser Tamerlane (c. 1335–1405) werd gecreëerd. Daarbij heeft hij in het bijzonder aandacht voor het literaire meesterwerk van ‘Ali Yazdi, de Zafar-nama, en de illustraties die in het werk zijn opgenomen.

Meer informatie: www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.