Historici.nl

Collegedag Literatuurgeschiedenis

31 mar 2017
Van 5:30 - 13:00uur

Van ‘Hebban olla vogala’, via de rederijkers tot Mulisch: de Nederlandse literatuurgeschiedenis is veelomvattend en veelzijdig. Fris uw kennis van de Nederlandse literataire canon op tijdens deze collegedag. U leert over de belangrijkste literaire stromingen en de invloed die zij op de Nederlandse cultuur hebben gehad.

Vijf inspirerende sprekers nemen u mee op reis door onze taalgeschiedenis. Frits van Oostrom vertelt over middeleeuwse epische gedichten, ridderromans en smachtige minnezang. Herman Pleij neemt de late middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur voor zijn rekening. Inger Leemans is specialist op het gebied van de 18de eeuw. Gert-Jan Johannes neemt de 19de eeuw voor zijn rekening. 
Jacqueline Bel sluit de dag af met een college over twintigste- eeuwse literaire grootheden.

Deze collegedag op 31 maart 2017 is een samenwerking tussen Historisch Nieuwsblad, het Literatuurmuseum, de Taalunie en uitgeverij Bert Bakker. 

Meer informatie en aanmelden: www.historischnieuwsblad.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.