Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Colloquium ‘Medical history meets…. Medical philosophy’

18 sep 2020
Van 13:00 - 16:00uur
Online

Online colloquium organized by the Huizinga Instituut working group ‘History, Health and Healing’

Participation is free, but you are kindly requested to register with the secretary of the working group, Timo Bolt: t.bolt@erasmusmc.nl.

The working group ‘History, Health and Healing’ decided to devote its autumn colloquia to reach out and be inspired by other disciplines. This year, we have chosen medical philosophy. What do both disciplines have in common, how are they different? What can medical historians learn from medical philosophers, and vice versa? Within both disciplines, there are many traditions and approaches. To bring focus to the colloquium we therefore decided to organize it around the acclaimed and debated book Medical Nihilism by Jacob Stegenga (Cambridge University). The colloquium starts with a lecture by Dr Stegenga, after which there will be a forum discussion. Two medical historians (Dr Timo Bolt and Dr Rina Knoeff) and two medical philosophers (Prof. Jenny Slatman and Prof. Maartje Schermer) will exchange views with our keynote speaker Dr Stegenga, with each other, and with the audience.

Please find all information here.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.