Historici.nl

Colloquium Per Karos naar St. Petersburg. Russische lotgevallen van de familie De Clercq in de negentiende eeuw

24 nov 2017
Van 13:00 - 18:00uur
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, zaal B/C

In de zomer van 1816 bezocht de Nederlandse letterkundige en zakenman Willem de Clercq, tevens een vooraanstaan­de figuur in de Nederlandse Reveil-beweging, Sint Petersburg. Hij deed  dat op een  zakenreis met als doel om na de Franse overheersing de handelsbetrekkingen van de graanhandel van zijn familie te herstellen en uit te breiden. Van zijn reis maakte hij een uitgebreid verslag, waarin hij niet alleen de zakelijke kanten van zijn missie schetste, maar ook wat hij verder zag en meemaakte. Een van de versies van dit verslag is in 1962 in boekvorm uitgegeven door De Clercqs achterkleindochter dr. E.M.  Kluit: Per karos  naar St. Petersburg. Reisdagboek van  de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq  uit het  jaar 1816. Het Huygens lnstituut voor  Nederlandse Geschiedenis geeft  de dagboeken van Willem de Clercq online uit, en ook hierin is zijn reis terug te vinden (http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekdeclercq). Op dezelfde website is de route van de heen- en terugreis met behulp van interactieve kaarten in beeld gebracht (http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekdeclercq/map1.html)

Terugblikkend op deze tweehonderd jaar geleden ondernomen reis organiseert het Huygens lnstituut voor Neder­landse Geschiedenis, in samenwerking met het Nederlands lnstituut in St. Petersburg en de Stichting Reveil Archief, op 24 november 2017 een colloquium in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Programma

13:00-13:30 Inloop met koffie en thee

13:30-13:40 Prof. dr. M.C. ’t Hart, Huygens ING : welkomstwoord

13:40-14:00 Dr. E.C.M. Huysman, Huygens ING : De dagboeken van Willem de Clercq, een voorbeeldig samenwerkingsproject

14:00-14:20 Dr. A.B.G.M. van Kalmthout,  Huygens ING : Willem de Clercq als literatuurhistoricus, zakenman en religieus denker

14:20-14:40 Prof. dr. Irina Michailova, Universiteit  van St. Petersburg: Willem de Clercq als dichter

14:40-14: 55 Vragen

14:55-15:25 Koffie-en theepauze

15:25-15:45 N. Littel, Universiteit Leiden: Naar Petersburg en terug; de reis van Willem de Clercq in kaart gebracht

15:45-16:05 Dr. P. van Nunen,  MNM Ruslandcentrum, Maastricht: Een Noordse zomer.  Een Hollander  reist langs de Oostzee naar Sint Petersburg

16:05-16:25 Dr. H.J.C. Kern, Universiteit Leiden: Een Nederlands oog op Rusland. De visie van Willem de Clercq in Europees perspectief

16:25-16:45 Drs. D.C. de Clercq, Historische Bureau De Clercq/Nederland’s Patriciaat: Relaties van de familie De Clercq met het Oostzeegebied

16:45-17:00 Vragen en discussie

17: 00-18:00 Borrel

Locatie: Koninklijke Bibliotheek Den Haag, zaal B/C

Organisatie: lneke Huysman en Ton van Kalmthout. Aanmelden: via e-mail bij: marloes.vreugdenhil@huygens.knaw.nl. Bij overtekening worden de inschrijvingen op volgorde  van binnenkomst afgehandeld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.