Historici.nl

Comenius museum Extra activiteiten, waaronder Maria tentoonstelling

16 nov - 13 jan 2019
Van 11:00 - 17:00uur
Naarden

2018 Is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met maandelijks andere thema’s. Zo is het thema in november: Religieus verleden. “Kerken en kloosters bepalen in Europa in belangrijke mate de identiteit van een dorp of stad. Door ontkerkelijking verliezen veel van deze gebouwen hun economische basis of hun oorspronkelijke functie en daarom wordt gezocht naar nieuw gebruik en nieuw publieksbereik.”

Het Comenius Museum heeft in het verleden al vele functies gehad, maar was van ca. 1440-1579 een nonnenklooster, gewijd aan de Heilige Maria, het Maria Convent.

Het gebouw is van oorsprong een katholiek Maria klooster. Daarom is er aan kunstenaars van het AKKV (oorspronkelijk katholieke kunstenaarsvereniging) gevraagd om een Maria kunstwerk te creëren. De tentoonstelling blijft ook in de maand december staan zodat er rond de Kerst wat extra aandacht voor Maria is.

Extra activiteiten:
16 november t/m 13 januari 2018: Tentoonstelling ‘Maria’. Locatie: Comenius Museum.
25 november 2018: Lezing. Spreker: Diana Kostman (kunsthistorica). Titel lezing: ‘Maria; een verhaal van het leven’.  Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Comenius Museum.
16 december 2018: Lezing. Spreker: Henk Michielse. Titel lezing: ‘Te Naerden int klooster’. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Comenius Museum.
13 januari 2018: Meet en Greet met kunstenaars van de Maria tentoonstelling. Aanvang: 14.00 uur.

Locatie: Comenius Museum.
Aanmelden voor deze activiteiten: info@comeniusmuseum.nl of tel.:035- 694 30 45 (di-zo van12.00-17.00 uur).

Voor meer informatie en een uitgebreid programma, ga naar de website van het museum.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.