Historici.nl

Comenius Symposium Comenius in de lage landen: Intellectuele netwerken

20 nov 2017
Van 10:00 - 17:00uur
Vrije Universiteit; de kerkzaal, De Boelelaan 1105. 1081 HV Amsterdam

De tijd waarin Comenius leefde, werd in hoge mate bepaald door godsdienstoorlogen en conflicten tussen de opkomende nationale staten. Opgeleid als protestants theoloog ontwikkelde hij zich tot een pedagoog en politiek denker die probeerde de confessionele en nationale tegenstellingen van zijn tijd te overstijgen. Comenius zag zich in 1628 gedwongen om zijn katholiek geworden vaderland Tsjechië te verlaten. Na gewerkt te hebben in Polen, Engeland, Zweden en Hongarije kwam hij in 1656 aan in Amsterdam waar hij tot zijn dood in 1670 zou blijven. Daar kwam Comenius in contact met vele Nederlandse geleerden en maakte hij naam met zijn onderwijskundige ideeën en revolutionaire schoolboeken. Zijn wens om ‘iedereen alles allesomvattend’ te willen onderwijzen, bracht hem ook op het vraagstuk van de samenhang van alles.

In Amsterdam kon hij zijn internationale netwerk onderhouden. Comenius was als bisschop in ballingschap belast met het toezicht op studenten van zijn kerk die noodgedwongen in het buitenland studeerden. Waarom kozen deze studenten voor de Nederlanden?

Dit symposium wil enkele aspecten belichten van de Nederlandse religieuze cultuur van de 17e eeuw, het klimaat waarin de studenten hun studie volgden en in hoeverre de ideeën van Comenius aansloten bij zijn nieuwe omgeving.

Locatie:
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit; de kerkzaal, De Boelelaan 1105. 1081 HV Amsterdam (tien minuten lopen vanaf station Amsterdam-Zuid).
U kunt zich aanmelden voor dit symposium door het overmaken van € 17,50 naar rekening NL29RABO0343703513 ten name van Stichting Comenius Museum onder vermelding van ‘symposium’.
Aanmelden is mogelijk tot en met 6 november 2017.

Speciale aanbieding:
De eerste 50 intekenaren ontvangen het boek De Engel van de Vrede gratis. Prof. dr. Henk E.S. Woldring maakte deze hertaling van het boek Angelis Pacis dat Comenius in 1667 schreef.
Het boek is uitsluitend af te halen tijdens het symposium.

Programma

Vanaf 10.00 uur Inloop en ontvangst

Ochtend De context

10.40 – 10.45 uur Opening van de ochtendsessie door de voorzitter, prof. dr. Henri A. Krop, hoogleraar Spinoza-studies Erasmus Universiteit Rotterdam
10.45 – 11.45 uur 1. Het karakter van de religieuze cultuur van de zeventiende eeuw, met o.a. aandacht voor eschatologische ideeën
Referent: dr. Jo Spaans, universitair hoofddocent Religiewetenschap, Universiteit Utrecht
Coreferent: prof. dr. Mirjam P.A. de Baar, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom in de vroegmoderne tijd, Universiteit Leiden.
– Discussie

11.45 – 12.15 uur 2. Studentenstromen vanuit Moravië en Bohemen naar Nederlandse universiteiten, met name naar Franeker. Academische netwerken in de vroegmoderne tijd.
Referent: dr. Leo van Santen, kerkhistoricus en germanist, ’s-Gravenhage
– Discussie

12.15 – 13.00 uur Middagpauze

Middag Intellectuele geschiedenis

13.00 uur Opening van de middagsessie door de voorzitter, dr. Jo Spaans, universitair hoofddocent Religiewetenschap, Universiteit Utrecht
13.35 – 14.35 uur 3. Receptie van Comenius’ didactische en pedagogische ideeën in de Nederlanden in de zeventiende eeuw
Referent: dr. John Exalto, universitair docent Historische pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam
Coreferent: prof. dr. Lennart J.A. Vriens, emeritus-hoogleraar Vredespedagogiek, Universiteit Utrecht
– Discussie

14.35 – 15.00 uur Theepauze

15.00 – 16.00 uur 4. Van Erasmus’ pansofische oriëntatie naar Comenius
Referent: prof. dr. Henri A. Krop, hoogleraar Spinoza-studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
Coreferent: prof. dr. J.A. (Han) van Ruler, hoogleraar intellectuele geschiedenis van renaissance en barok, Erasmus Universiteit Rotterdam
– Discussie

16.00 – 16.30 uur 5. Spiritualiteit bij en naar aanleiding van Comenius.
Prof. dr. Peter J.A. Nissen, hoogleraar Spiritualiteit, Radboud Universiteit, Nijmegen
– Discussie

16.30 – 16.50 uur Algemene discussie.

16.50 – 17.00 uur Terugblik op de dag en de toekomst van het Comenius-onderzoek in Nederland: Voortzetting van de Werkgroep Comenius Onderzoek.
door prof. dr. Henk E.S Woldring, emeritus-hoogleraar politieke filosofie,Vrije Universiteit.
Mededelingen over publicatie

17.00 – 18.00 uur Sluiting en borrel

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.