Historici.nl

Comeniusdag en uitreiking Comeniusprijs 2017 aan historicus Jonathan Israel

18 mar 2017
Van 11:00 - 15:00uur

U bent van harte welkom op de Comeniusdag 2017 op zaterdag, 18 maart 2017. Voorafgaand aan het programma in de kerk zullen de ambassadeurs van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Gooise Meren om 12.45 uur een krans leggen bij het standbeeld van Comenius aan de Marktstraat. Om 13.00 uur begint het programma met de Comeniuslezing en de uitreiking van de Comeniusprijs in de Grote Kerk van Naarden.

De Comeniuslezing onder de titel Naar een nieuw denkkader in educatie: opleiden tot burgers van één wereld wordt dit jaar verzorgd door Ir. Claire Boonstra, oprichter van Operation Education en onlangs nog te gast op het World Economic Forum te Davos.  In haar bijdrage bevraagt zij het onderwijssysteem van vandaag en verkent zij leersystemen voor de toekomst. Een veel gehoorde opvatting is: Onderwijs bereidt voor op een plek in de samenleving. Maar is dat nog wel zo? Onvoorstelbaar snelle technologische ontwikkelingen en een toenemende globalisering maken ons in hoog tempo tot ‘burgers van één wereld’. Technologische veranderingen hebben onvermijdelijk invloed op onze wijze van leren. Globalisering leidt tot het samenkomen van alle mogelijke culturele verschillen. Kunnen we ons hier wel op voorbereiden?

De Comeniusprijs wordt dit jaar toegekend aan de Britse historicus Prof. Dr. Jonathan Irvine Israel. Israel die doceert aan The School of Historical Studies in Princeton (V.S.) ontvangt de prestigieuze prijs zaterdag 18 maart tijdens de jaarlijkse Comeniusdag. De jury kent de prijs aan Israel toe vanwege ‘de onschatbare waarde van zijn publicaties over de Verlichting voor burgers in moderne democratieën’

Jonathan Irvine Israel toonde zich verheugd met het toekennen van de Comeniusprijs: ‘Van al de 16de- en 17de-eeuwse voorlopers van de Verlichting had er niet één een zo brede en indrukwekkende visie op hoe je mens en samenleving kunt verbeteren dan Comenius. Comenius was veel meer dan alleen maar een hervormer en vernieuwer van het onderwijs. Hij was een groot sociaal-filosoof en godsdienstig denker die het onderwijs zag als hét middel om het beste uit de mens naar boven te halen en zo een betere wereld te scheppen.”

De Comeniuslezing wordt dit jaar verzorgd door Ir Claire Boonstra, oprichter van Operation Education. Onder de titel Naar een nieuw denkkader in educatie: opleiden tot burgers van één wereld bevraagt zij het onderwijssysteem van vandaag en verkent zij leersystemen voor de toekomst. Hoe kunnen wij ons voorbereiden op een samenleving die zo sterk beïnvloed wordt door razendsnelle technologische ontwikkelingen en voortgaande globalisering?

Uitreiking en lezing publiek toegankelijk.

De Comeniusprijs wordt sinds 2011 jaarlijks namens de stichting Comenius Museum uitgereikt om eer te betonen aan een persoon of organisatie die groot belang hecht aan vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur in een samenleving die steeds internationaler van karakter wordt. Eerder ontvingen Herman van Rompuy (2016), Geert Mak (2015), Louise Fresco (2014), Paul Schnabel (2013) en Robbert Dijkgraaf (2012) de Comeniusprijs. Zaterdagmiddag 18 maart zal Jonathan Israël worden geëerd in de Grote Kerk in Naarden.

Verlichting

Jonathan Israel is auteur van een belangrijke synthese over de Republiek en een originele studie in meerdere delen over de Verlichting waarin hij een onderscheid maakt tussen de radicale Verlichting, die in Nederland is begonnen met Spinoza, en de navolgers daarvan in de klassieke Verlichting. Zijn belangstelling voor de Nederlandse geschiedenis leidde tot zijn benoeming in 1985 tot hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan University College Londen. Het was de eerste keer dat een niet-Nederlander deze leerstoel bekleedde. Zijn vermogen om de verschillende terreinen als economische geschiedenis en intellectuele geschiedenis te verbinden met de geschiedenis van politiek, godsdienst, maatschappij en wetenschap heeft een standaard gezet op het gebied van de geschiedschrijving over de Verlichting.

Aanmeldingen

Uitreiking en lezing in de Grote Kerk in Naarden op zaterdag 18 maart vanaf 13.00 uur zijn gratis toegankelijk voor geïnteresseerden. Aanmelden vooraf via www.comeniusmuseum.nl is verplicht. In de Kerk is ruimte voor maximaal 750 bezoekers.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.