Historici.nl

Computerpioniers: het begin van het digitale tijdperk in Nederland

6 mar 2017
Van 15:00 - 16:30uur

– In samenwerking met Amsterdam University Press – 

Midzomer 1952 trad Nederland het digitale tijdperk binnen met de ARRA, de Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam. Hoewel het apparaat nauwelijks werkte, slaagde het in zijn missie omdat er iets nieuws denkbaar werd. Het boek ‘Computerpioniers’ biedt een cultuurgeschiedenis van deze ontwikkeling met de focus op de vijftiger jaren. Op 6 maart is er een feestelijke boekpresentatie met auteurs en verschillende gasten.

De Nederlandse samenleving maakte in de jaren vijftig niet rechtstreeks kennis met computers. Er waren slechts een paar machines en heel weinig mensen hadden er toegang toe. Voor alle anderen verliep de kennismaking via de krant. Toch hadden de “moderne rekenmachines” grote betekenis. Het culturele effect ging ver voor de machine uit.

Dit boek gaat over de rekenaars en rekenaarsters, over de bouwers en de gebruikers van rekenautomaten. Het vertelt het verhaal van de “Klapclub”, waar wetenschappers en ingenieurs in “edele wedijver” experimenteerden met analoge en digitale apparaten. Het gaat over de Nederlandse samenleving, die deze mensen tot pioniers maakte en over de pioniers die voorgingen in de digitale cultuur.

Het programma begint met een korte inleiding tot de jaren vijftig en het moderniserende Nederland. Dit wordt gevolgd door een bespreking van enkele nieuwe inzichten die het boek brengt, door een van de auteurs. Daarna wordt het boek aangeboden aan Dineke Kronemeijer-Botterweg, inmiddels 85 jaar oud,en één van de eerste rekenaars op de ARRA. Een foto van haar, zittende naast de ARRA, siert de cover van het boek. In een kort interview zal zij vertellen over die begintijd.

Over de sprekers
Gerard Alberts doceert geschiedenis van digitale cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Bas van Vlijmen is informaticus en wetenschappelijk redacteur en maakt kunstwerken over mens en techniek.

Hans Blom is voormalige directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelden: uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.