Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Conference Comparing the Wars of Decolonization

20 jun 2019
Van 9:30 - 17:00uur
Amsterdam Public Library (OBA)

During this conference, the NIAS theme group Comparing the Wars of Decolonization will present its preliminary results. This project engages in comparative research in order to learn more about causes, forms and nature of (extreme) violence by Dutch military forces in their attempt to re-establish colonial authority during the Indonesian struggle for independence (1945-1949).

More information and registration.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.