Historici.nl

Conference on Frisian Humanities: Middeleeuws Friesland

23 mar - 24 mar 2018
Stadsschouwburg De Harmonie, Ruiterskwartier 4, Leeuwarden

De Fryske Akademy organiseert het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres (Conference on Frisian Humanities), in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, van 23 t/m 26 april 2018, als onderdeel van het project Lân fan Taal van Leeuwarden – Fryslân 2018. 

Op 23 en 24 april zal de nadruk liggen op middeleeuws Friesland, meer specifiek op de volgende drie thema’s:

  • Middeleeuws Friesland 1000-1500
  • Rechtscultuur in Friesland (middeleeuwen, tot 1700) met een focus op de invloed van Romeins en canonisch recht in Friesland
  • Mythologie van de Friese Vrijheid

Voorlopig programma

Monday 23 April
09:30 Introduction

Session I. Law, 800-1500
09:45 Invited Speaker Helle Vogt (University of Copenhagen), Title TBA[topic: the oldest Danish laws]
10:30 Han Nijdam (Fryske Akademy), ‘Bridging the Gap between the Lex Frisionum (8th century) and the Oldest Old Frisian Legal Text: The Seventeen Statutes (11th century)’
11:00 Coffee Break
11:30 Jan Hallebeek (Vrije Universiteit Amsterdam), ‘The Gloss to The Seventeen Statutes in the Incunable Freeska Landriucht (c. 1485)’
12:00 Rita van de Poel (Universiteit Leiden), ‘Nedmonda and skekmek’: between True Love and Sexual Violence in Medieval Frisia
12:30 Lunch

Session II. Church, bishop and aristocracy, 10th and 11th centuries
13:30 Invited Speaker Dries Tys (Vrije Universiteit Brussel), ‘From Sheep Farmer to Knight? Social Mobility and Feudality in the Coastal Area of Flanders, 7th-11th centuries’
14:15 Gilles de Langen (Fryske Akademy / RUG / Prov. Fryslân), ‘Church Foundations as a Dialogue between the Bishop of Utrecht and Frisian Aristocracy’
14:45 Coffee break
15:15 Paul Noomen, ‘Manor and Church’
15:45 Jelle Visser (Utrecht University), ‘Bishop Balderik, his saints, and the ‘second foundation’ of the bishopric of Utrecht 917-975′
Conference Dinner

Tuesday 24 April
Session III. Nobility, freeholders and power, 1200-1550
9:45 André Köller, ‘Frisian Nobility: both Real and Invented?’ (Language: German)
10:30 Oebele Vries (Fryske Akademy), ‘Attempts at legitimising medieval Frisian Freedom’
11:00 Coffee Break
11:30 Hans Mol (Fryske Akademy / Universiteit Leiden), ‘Frisian Noblemen as Farmers: the Case of Rienk Hemmema’
12:30 Jonathan Bos (Fryske Akademy), ‘Reconstructin the property of Noblemen and Freeholders in Medieval Frisia’
12:30 Lunch

Session IV. Governance and legitimisation, 1400-1700
13:30 Round Table Discussion: New Perspectives on Medieval Frisia. Chair: Arie van Steensel (Rijksuniversiteit Groningen)
14:45 Coffee break
15:15 End of program

Inschrijven
De registratie voor de conferentie is nu open:  www.frisianhumanities.nl

Studenten kunnen registeren met 50 procent korting. Bij het inschrijfgeld voor het congres is een lunch en koffie/thee in de pauzes inbegrepen.

Conferentiebezoekers kunnen tegen een gereduceerd tarief hotels in Leeuwarden boeken en 15% korting op een KLM-vliegticket krijgen via de inschrijfpagina.

Gewone prijs
Studenten
1 dag € 80,00 € 40,00
2 dagen € 80,00 € 40,00
3 dagen € 160,00 € 80,00
4 dagen € 160,00 € 80,00

Congrescommissie

  • drs. Cor van der Meer (voorzitter en sessie over meertaligheid)
  • dr. Eric Hoekstra (letterkunde)
  • dr. Han Nijdam (middeleeuws Friesland)
  • dr. Hans Van de Velde (taal en taalkunde)

Contact
info@frisianhumanities.nl of tel. (058) 20 45 200

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.