Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Conferentie ‘Wetenschap en Maatschappij in gesprek’

18 jun 2015
Van 7:30 - 13:00uur

Op donderdagmiddag 18 juni 2015 houdt het Rathenau Instituut de conferentie ‘Wetenschap en Maatschappij in gesprek’ in de Fokker Terminal in Den Haag.

Het instituut zorgt op deze conferentie dat de samenleving mee kan praten over de vragen die zijn ingediend via de site van de Nationale Wetenschapsagenda. De vragen die zijn ingediend op de site onder de noemer ‘breed maatschappelijk’ worden tijdens de bijeenkomst op 18 juni onder de loep genomen en worden met elkaar besproken.

Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. We starten met een lunch en een kennismaking met alle andere deelnemers, waarna minister Jet Bussemaker (Onderwijs, cultuur en Wetenschap) de aftrap verzorgt.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.