Historici.nl

Congres 100 jaar Pacificatie

29 nov 2017
Den Haag

Graag willen wij u alvast attenderen op een congres over de Pacificatie van 1917, toen in één grondwetsherziening zowel de algehele gelijkberechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs als het algemeen mannenkiesrecht werd gerealiseerd. Het congres vindt plaats op 29 november 2017, precies een eeuw nadat de Eerste Kamer de grondwetswijziging in tweede lezing aanvaardde, en wordt georganiseerd dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) en het Katholiek Documentatiecentrum (KDC). Plaats van handeling zal zijn de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer, Binnenhof 22 in Den Haag. Een uitnodiging met nadere informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure zal u nog bereiken, maar noteert u alvast deze datum in uw agenda.

De centrale vraag van dit congres betreft de historische betekenis van dit iconisch geworden moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Op het congres wordt deze ‘Pacificatie’ door diverse sprekers belicht:

  • Alexander van Kessel – De Pacificatie van 1917: politiek kunststuk of geleidelijk gegroeide consensus?
  • Friso Wielenga – De Pacificatie van 1917 en het karakter van de Nederlandse politiek
  • George Harinck – De Pacificatie van 1917: begin van een nieuwe agenda voor de confessionele politiek
  • Patrick van Schie – De liberalen: de verliezers van de Pacificatie?
  • Jan de Bruijn – De betekenis van de Onderwijspacificatie van 1917: minister J.Th. de Visser als onderwijspionier
  • Harm Kaal – De confessionele electorale paradox: tegen algemeen kiesrecht, tegen vrouwenkiesrecht, maar de voornaamste begunstigden. Hoe keerden de confessionelen deze nederlaag ten eigen voordele?
  • Margit van der Steen – De Pacificatie en de invoering van kiesrecht voor vrouwen: de betekenis van ‘1917’ voor de vrouwenemancipatie
  • Ernst Hirsch Ballin – Democratisch burgerschap sinds de grondwetsherziening van 1917
  • Jeffrey Tyssens – Onderwijspacificatie bij de Zuiderburen: een parallel verhaal?

Aan het slot van het congres zullen twee leden van de Eerste Kamer, Roel Kuiper (ChristenUnie) en Paul Schnabel (D66), ingaan op de actuele politieke betekenis van de Pacificatie.

Meer informatie: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.