Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Congres De zichtbare hand

29 aug - 30 aug 2019
Utrecht

Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus zal in Utrecht het congres De zichtbare hand over de geschiedenis van het Nederlands neoliberalisme plaatsvinden.

Twee vragen liggen ten grondslag aan De zichtbare hand: hoe neoliberaal is Nederland, en waar en hoe is dat neoliberalisme ontstaan? In het publieke debat wordt het begrip ‘neoliberalisme’ vaak gebruikt om marktwerking, privatisering en de toenemende macht van grote bedrijven te bekritiseren. Over de herkomst en het politieke programma van ‘het neoliberalisme’ is echter veel minder bekend. Op die geschiedenis willen wij ons richten. Dit doen we in een aantal panelsessies met academici, in sessies met journalisten en vertegenwoordigers van politieke partijen, en via de keynotelezing van de Deense historicus Niklas  Olsen, auteur van het onlangs verschenen boek The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism. 

Het congres wordt georganiseerd vanuit het onderzoeksproject Market Makers, dat de oorsprong, verspreiding en invloed van de Nederlandse neoliberale beweging bestudeert.

Informatie over het onderzoeksproject en het congres staat op www.neoliberalisme.nl.  Daarnaast is het congresprogramma te vinden op Congresprogramma ‘De zichtbare hand’.

Het congres zal plaatsvinden in het universiteitsgebouw Drift 21 van de Universiteit Utrecht (Drift 21, 3512 BR Utrecht). U kunt zich aanmelden voor het congres via: aanmeldformulier ‘De zichtbare hand’. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.