Historici.nl

Congres: Material Cultures of Music Notation

20 apr - 22 apr 2018
Van 9:00 - 13:00uur
Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Van 20 tot 22 april vindt het congres ‘Material Cultures of Music Notation’ plaats. Het congres brengt specialisten bijeen op het gebied van muzieknotatie uit verschillende muziekgenres, historische tijdperken en culturen.

Transdisciplinaire samenwerkingen
Het doel is een stimulans te geven aan zulke transdisciplinaire samenwerkingen, met name in dialoog met onderzoek naar materiële cultuur, technologie en media. Keynotes worden gegeven door dr. Beth Williamson (Kunstgeschiedenis, Bristol), prof. dr. Kiene Brillenburg Wurth (Comparative Literature, Utrecht) en dr. Roger Moseley (Muziek- en mediawetenschap, Cornell).

Notation Cultures in Contemporary Music
Dit congres wordt georganiseerd als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Notation Cultures in Contemporary Music’ van dr. Floris Schuiling (Muziekwetenschap), gesteund door een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie en updates zijn te vinden op de congreswebsite.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.