Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Congres over de digitale collectie brochures inzake de Vrijmaking van 1944

2 okt 2015
Van 9:30 - 14:00uur

Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum, Erdee Media Groep, het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit, de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen u uit voor een congres over de digitale collectie brochures inzake de Vrijmaking van 1944. Dit congres vindt plaats op vrijdag 2 oktober a.s. in het auditorium van de Erdee Media Groep, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn, en vangt aan om 14.00 uur.

De aanleiding voor dit congres is gelegen in het feit dat de collectie van in totaal omstreeks 1700 Vrijmakingsbrochures van de verschillende instellingen eerst in een project van Metamorfose is verfilmd en vervolgens door Erdee Media Groep via de site Digibron digitaal beschikbaar is gesteld op: vrijmaking.nl. Het congres vormt de officiële opening van deze site.     

De Vrijmaking van 1944 is nog nauwelijks onderzocht, terwijl, of misschien juist omdat, er zoveel materiaal beschikbaar is: brochures, brieven en andere bronnen. Centraal op het congres staan de vragen wat deze digitale beschikbaarstelling van een groot corpus bronnenmateriaal betekent voor het onderzoek van deze kerkscheuring uit het midden van de vorige eeuw en hoe een onderzoeker met dit materiaal aan het werk kan gaan. Welke nieuwe mogelijkheden voor onderzoek liggen in het verschiet, en wat zijn mogelijke valkuilen?   

Ter gelegenheid van deze feestelijke opening wordt u aansluitend aan het congres een maaltijd aangeboden in de vorm van een lopend buffet. Aan deelname aan het congres en de maaltijd zijn geen kosten verbonden, maar wel verzoeken wij u zich in verband met de voorbereiding van het lopend buffet voor 26 september aan te melden bij het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen: info@adckampen.nl of 038 447 1730. Op het terrein van Erdee Media is parkeergelegenheid aanwezig.

Meer informatie en programma.http://www.adckampen.nl/node/97

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.