Historici.nl

Contrarevolutie en de transnationale wording van het moderne conservatisme (van de 17e eeuw tot WOI)

13 jun - 15 jun 2018
Conferentiecentrum Soeterbeeck, Elleboogstraat 2, Deursen-Dennenburg

De geschiedenis van het conservatisme wordt doorgaans vanuit een nationaal kader bestudeerd en gezien als een (lokale of nationale) reactie op kosmopolitische progressieve bewegingen. In deze conferentie wordt de wording van het conservatisme (personen, ideeën, instituties en netwerken) en het daarmee verbonden concept van de contrarevolutie vanuit een transnationaal en zelf globaal perspectief onderzocht.

Het conservatisme en contrarevolutie staat tegenwoordig weer volop in de aandacht. Sprekers uit heel Europa, maar ook uit Zuid-Amerika, Quebec, China en Turkije, onderzoeken de wortels van het moderne conservatisme (in de periode tot en met de Eerste Wereldoorlog) vanuit transnationaal perspectief.

Verschillende thema’s zoals het gebruik van begrippen en de relatie tussen Verlichting en conservatisme worden besproken. Panels gaan over kosmopolitische netwerken en conservatieve sociabiliteit, de rol van complotten in het conservatieve denken en de betekenis van voorzienigheid en religie. Een laatste onderwerp is het conservatieve radicalisme.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.