Historici.nl

Cupido en Sideron en het downstairs leven aan het Haagse hof

29 okt 2017
Van 15:00 - 16:00uur
Den Haag

In de 18de eeuw worden de kinderen Cupido en Sideron aan de toekomstige stadhouder Willem V geschonken, waarschijnlijk door de WIC. De zevenjarige Sideron komt uit het door droogte en hongersnood geteisterde Curaçao, de even oude Cupido van de kust van Guinea, in Afrika. De kinderen komen terecht in een wereld van grote luxe en overvloed en weten zich in de jaren die volgen op te werken tot kamerdienaar aan het hof van de stadhouder en zijn vrouw. Tijdens de Franse Revolutie vluchten ze met het paar en een klein deel van de hofhouding naar Engeland. Hun nakomelingen zwermen uit over Nederland.

Al sinds de 14de eeuw was het gebruik om zwarte kinderen cadeau te doen aan Noord-Europese vorsten. De zwarte bedienden van de familie Van Oranje staan op vele schilderijen naast de stadhouders, prinsen en prinsessen afgebeeld, maar over de levens van deze mensen is maar weinig bekend.

Kunsthistorica Esther Schreuder verdiepte zich jarenlang in Cupido en Sideron en is als gastconservator verbonden aan de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof. Niet alleen wist zij te achterhalen waar de jongens vandaan kwamen, maar zij beschrijft ook in geuren en kleuren hoe hun levens aan het hof verliepen. Op basis van uitgebreid archiefonderzoek weet zij de wereld achter de schermen van de familie Van Oranje tot leven te brengen in haar boek. Een fascinerende wereld vol ingewikkelde machtsverhoudingen, intriges en dubbele agenda’s, waar ze tijdens haar lezing over zal vertellen.

Meer informatie: www.haagshistorischmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.