Historici.nl

Dag van de Militaire Geschiedenis

8 okt 2022
Van 10:00 - 17:30uur
Den Haag

Dit najaar organiseert het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de Dag van de Militaire Geschiedenis. Het NIMH is dit jaar themapartner van de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Het thema van dit jaar is ‘Wat een ramp!’. Met haar onderzoek, collecties en publicaties sluit het NIMH goed aan bij dit thema. Want wat is er rampzaliger dan oorlog? Is oorlog eigenlijk niet een opeenstapeling van kleine en grote rampen voor iedereen die er mee te maken heeft?

De Nederlandse militaire geschiedenis zit vol rampspoed. Soms tijdens een oorlog – verloren zeeslagen, vliegtuigcrashes, mislukte operaties en (burger)slachtoffers. Soms ook in vredestijd, als de Krijgsmacht te hulp schiet bij rampen zoals de watersnoodramp aan de Zeeuwse kust in 1953 en bij de recentere overstromingen in Limburg. Of noodhulp levert aan slachtoffers van orkanen in het Caribisch gebied. Maar in de militaire geschiedenis zijn ook onbekendere rampen die onderzoek en herinnering verdienen. Op de Dag van de Militaire Geschiedenis staan we stil bij allerlei soorten rampen.

Maak op 8 oktober kennis met de militaire geschiedenis van Nederland en het NIMH. Snuffel op de boekenmarkt, bezoek een lezing, ga mee op een excursie en stel je vragen over de militaire geschiedenis van je voorouders.

Praktische informatie:
Locatie: Frederikkazerne, Den Haag
Datum: 8 oktober, 10:00-17:30 uur
Gratis toegang
Meer informatie en aanmelden: dagvandemilitairegeschiedenis.com

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.