Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

DANS Colloquium on Research and Data: Women readers finding their literary foremothers

21 mar 2019
Van 15:00 - 0:00uur
DANS, Den Haag

Het DANS R&D-colloquium is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, archivarissen en ICT-specialisten, georganiseerd door DANS op 21 maart 2019, 15:00. De focus ligt op onderzoeksdata en wat u ermee kunt doen.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het bespreken van de uitdaging om gegevens te behouden en hulpmiddelen te ontwikkelen die snel kunnen evolueren in een landschap dat in beweging is. Als u in het verleden projecten heeft uitgevoerd om data te bewaren en hergebruiken, kan ruimte worden vrijgemaakt om uw ervaringen te delen.

Voortbouwend op het werk van het onderzoeksnetwerk ‘Women Writers in History’, waren de Nederlandse leden van de gerelateerde DARIAH Working Group op Huygens ING vorig jaar verbonden in het DANS Klein Data Project (KDP) getiteld ‘Dutch Woman Authors and their Dutch Readers (until 1900)’. Dit KDP-project combineerde datacuratie van de kant van de onderzoeker met datacuratie van de archivistische kant. Als resultaat worden de gegevens en de structuur van de collaborative research tool (VRE) van de werkgroep nu veilig bewaard in een versie bij DANS. Dit schept een solide basis voor lopend onderzoek op het gebied van vrouwelijk auteurschap en ontvangst van het geschreven werk van vrouwen, evenals voor ander hergebruik door wetenschappers, studenten en geïnteresseerden, ook op de lange termijn.

Bij deze gelegenheid organiseert DANS een colloquium met als thema ‘Women readers finding their literary foremothers‘. Dit past goed bij het thema van de Nederlandse boekenweek, dat het thema “De Moeder de Vrouw” draagt.

Ook zal het tweede deel in de Brill-serie ‘Women Writers in Historie’ worden gepresenteerd, onder redactie van Nina Geerdink (UU) en Carme Font Paz (Universitat Autònoma de Barcelona).

Meer informatie

Kijk voor het programma en meer informatie op de webpagina van het event. Voor registratie kunt u terecht bij ons online registratieformulier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.