Historici.nl

De Nacht van Rome 2017: Stad van Zeven Zonden

20 mei 2017
Van 15:30 - 19:45uur

De NACHT VAN ROME is een interactieve avond over de Eeuwige Stad met debat, speeches en een cultureel programma voor een breed publiek. Jonge academici, opiniemakers, politici en cultuurdragers worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op Rome in al haar glorie. Na het succes van de eerste editie, presenteren we dit jaar NACHT VAN ROME – Stad van zeven zonden.

Tijdens deze tweede NACHT VAN ROME belichten we de duistere kanten van de Eeuwige Stad. Hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid… Geen van deze zeven zonden is Rome vreemd. Tussen de zeven heuvels van de stad proppen massa’s toeristen zich vol met overdadige borden carbonaracannelloni en cornetti con crema. Hebzuchtige maffiosi wedijveren er al eeuwenlang met wellustige kardinalen, en luie schilders, hoogmoedige dichters, en ijdele politici vonden er steeds weer een podium. Het lijkt alsof la dolce vita en het dolce far niente per definitie zondig zijn, maar is dat wel zo? Zijn Rome en de zonden onlosmakelijk met elkaar verbonden? Tijdens deze NACHT VAN ROME ontrafelen we de niet-aflatende aantrekkingskracht van het Romeinse, zondige leven én dwalen we door de duistere steegjes van de stad op zoek naar nog een sprankje deugdzaamheid.

PROGRAMMA

 • Hoogmoed – Van de 7 hoofdzonden is Superbia de ergste en de eerste, alle andere zonden komen uit deze hoogmoed voort. Toch was de Vroegmoderne funeraire cultuur van de Romeinse elite doordrongen van het tentoonspreiden van de deugden van de overledenen. Je kan je afvragen of dat niet eigenlijk Superbia in optima forma is. Voor pausen en vorsten werden onder meer rijkelijk gedecoreerde katafalken opgericht waarop de lof van de eronder geplaatste overledene werd bezongen. Kunsthistorica Minou Schraven zal ons langs deze tijdelijke bouwsels leiden, die misschien wel te karakteriseren zijn als vergankelijke Superbia.
   
 • Hebzucht – Machtsbeluste politici, inhalige maffiabazen, hebzuchtige ambtenaren, gierige bankiers en gretige graaiers, niets dat de Eeuwige Stad sinds haar oprichting in 753 v. Chr. niet heeft gezien. Hebzucht, een van de zeven zonden, speelt ook vandaag de dag nog een rol in de hoofdstad van il Bel Paese. Op de Nacht van Rome zal niemand minder dan Jarl van der Ploeg, correspondent in Rome voor de Volkskrant, ons een inkijkje geven in de hedendaagse vormen van hebzucht in het centrum van de Italiaanse macht.
   
 • Lust – Liefde en lust liggen dicht bij elkaar, en in Rome nog net iets dichter. Geen volk dat het liefhebben zo tot kunst verheven heeft, als de Italianen, en nergens komt de spanning tussen liefde en lust beter naar voren dan in poëzie. Tijdens dit (ont)spannende onderdeel leest Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam) klassieke en moderne poëzie voor waarin Romeinse liefde en lust centraal staan.
   
 • Jaloezie – To be announced
   
 • Vraatzucht – Geen bezigheid waar de Italianen zich liever aan wijden dan eten. Maar staat die passie voor eten ook gelijk aan vraatzucht? Of zijn het toch vooral de toeristen die geen maat kunnen houden en zich daar schuldig aan maken? Wat zijn eigenlijk de hoofdzonden als het op de Italiaanse keuken aankomt? Pizza Hawaii en de Maggi roerbakpasta carbonara (zelf toevoegen: spekjes, champignons en lente-ui), of  juist de Italianen die elk beetje verandering schuwen? Charlotte en Onno Kleyn laten op de Nacht hun licht hierover schijnen.
   
 • Woede – Boos worden kunnen de Romeinen als geen ander. Dat zien we in de geschiedenis van Rome terug: die is getekend door strijd, ruzie en de klassieke vendetta. Maar soms kan de woede ook een deugd worden: zonder een flinke portie furie en verzet zou er nooit iets veranderen. Maartje van Gelder (Universiteit van Amsterdam) neemt ons mee naar het vroegmoderne Rome en belicht beide kanten van de medaille
  .
 • Luiheid – To be announced

Meer informatie, updates en tickets: www.denachtvanrome.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.