Historici.nl

De negentiende eeuw onder de grond. Over de fascinatie voor de aardbodem en de verbeelding ervan.

5 okt 2017
Van 20:00 - 21:30uur
Amsterdam

– In samenwerking met Werkgroep De Moderne Tijd en de Faculteit der Geesteswetenschappen –

Onder de stad door graven, op een steenkoolader stoten, prehistorische dieren en mensen ontdekken: het spreekt tot de verbeelding van de moderne techniek, wetenschap én cultuur. En dat al meer dan twee eeuwen, zoals Robert Verhoogt toont in deze achtste Jacob van Lennep-lezing over de moderne ontdekking van de aardbodem. De Jacob van Lennep-lezing is een jaarlijks terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw

De verwoestende aardbeving op 1 november 1755 in Lissabon leek het einde van de wereld, maar al snel bleek het een nieuw begin. Nadat het stof neergedaald was ontstond onder geleerden en het grote publiek een nieuwsgierigheid naar de aarde zelf en haar geschiedenis. Natuurverschijnselen zoals spectaculaire vulkaanuitbarstingen werden toeristische attracties, de vondsten van dinosauriërs of Neanderthalers werden breed uitgemeten in kranten en tijdschriften. Ondertussen was er een voortdurende zoektocht naar nieuwe delfstoffen die essentieel waren voor de handel en industrie. Ten slotte bood de ondergrond ruimte aan een wirwar van tunnels en metro’s voor het transport van personen en goederen. Hoe ging men in de lange negentiende eeuw om met al die nieuwe mogelijkheden onder de grond? In deze achtste Jacob van Lenneplezing zal Robert Verhoogt ingaan op de fascinatie voor de verbeelding van en nieuwe opvattingen over de aardbodem in de lange negentiende eeuw.

Over de spreker
Dr. mr. Robert Verhoogt publiceerde over (foto-)grafische kunstreproductie, Vincent van Gogh en de geschiedenis van het auteursrecht. Hij heeft meegewerkt aan tentoonstellingen over Jozef Israëls, Lawrence Alma-Tadema en de kunsthandelaar Frans Buffa. Zijn meest recente boek is De wereld vanuit een luchtballon. Een nieuw perspectief op de negentiende eeuw (2013). Op dit moment werkt hij aan een boek over de negentiende eeuw onder de grond. In het dagelijks leven is hij senior beleidsadviseur bij de Directie Erfgoed & Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jacob van Lennep-lezing
De Jacob van Lenneplezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en wil de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht blijven brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en updates: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.