Historici.nl

De politieke biografie. Van de Klassieke Oudheid tot nu

11 sep 2020
Van 17:30 - 19:00uur
Spui 25-27, Amsterdam (Livestream)

De biografie is een van de populairste literaire genres van vandaag. Maar het krijgt ook altijd dezelfde bezwaren: mag fictie het overnemen waar bronnen ontbreken? Willen we wel alles weten van een persoon? Is kritiek of juist lof op de gebiografeerde wel gepast? Deze vragen gelden evenzeer voor de vader van de Latijnse biografie, Cornelius Nepos, als voor biografen van vandaag.

Het is opmerkelijk wat voor sterke positie de biografie, nog veel meer dan de roman, in de literatuur van de klassieke oudheid innam. Levens van exemplarische persoonlijkheden van allerlei slag (politici, generaal, filosofen, etcetera) werden aan de lopende band geschreven. Het was Cornelius Nepos die dit genre in de Latijnse literatuur introduceerde. Daarbij was hij zich bewust van de vooroordelen die eraan kleefden: het was oppervlakkig in vergelijking met geschiedschrijving, het was privé en soms simpelweg oninteressant. Dat zijn bezwaren die ook vandaag nog vaak worden geuit. En hoever mag een biograaf gaan in het inleven in zijn onderwerp, een gestorven of levende persoon, en het aanvullen waar informatie ontbreekt? In dit programma naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van Macht en Moraal van Cornelius Nepos, gaan biografen van vandaag in dialoog met de grondleggers in de oudheid.

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk is docent aan de Universiteit Utrecht, gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Richard Haasen is docent Klassieke Talen aan het Barlaeus Gymnasium en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Al jaren speelt hij een grote rol in het onderzoek naar de politieke cultuur van het moderne Nederland. Van zijn hand verscheen het alom geprezen en bekroonde Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.

Jaap Cohen is historicus en schrijver. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. Hij promoveerde cum laude op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

Met een column van: Maite Karssenberg, schrijver, historica en redacteur. Ze werkt momenteel aan een biografie over het leven en werk van vrijdenkster en publiciste  Geertruida Kapteyn-Muysken (1855-1920).

Moderatie: Emilia Menkveld.

Aanmelden
Dit evenement zal via een livestream te volgen zijn. Als u het onderstaande formulier invult ontvangt u een link naar de livestream.

AANMELDEN ONLINE

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.