Historici.nl

De stem des volks: toen en nu (NUTlezing)

12 mar 2017
Van 12:00 - 14:30uur

In het kader van “Uitgesproken Utrecht” onder auspiciën van de Culturele zondagen organiseert de Nieuwe Utrechtse Tribune op zondag 12 maart een lezing.

In praktisch alle westerse landen groeien verschillende vormen van populisme. In de parlementen worden traditionele politici geconfronteerd met nieuwkomers die beweren namens de zwijgende massa te spreken. Nieuwkomers die lak hebben aan politieke conventies en moraal. De VS worden sinds enkele weken geregeerd door een populist die strijdt tegen de rechterlijke macht en tegen kritische media. In deze NUTlezing willen we deze ontwikkelingen nader onderzoeken. Wat waren de kenmerken van eerdere uitingen van diverse vormen van populisme? Wat waren de gevolgen? Hoe staat het populisme er voor in Nederland en in de ons omringende landen? Deze vragen en veel meer leggen we voor aan:

  • dr. Stefan Couperus, Universitair Docent Europese Politiek en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.
  • prof. dr. Dick Pels, socioloog en publicist, voorzitter stichting Waterland, voormalig directeur De Helling (GroenLinks)

Zondag 12 maart 2017, 14.00 – 16.30 uur Das Kabinett, Louis Hartloopercomplex, Tolsteegbrug 1, Utrecht 

Toegang: gratis, maar let op – plaatsen moeten vooraf gereserveerd  worden via telefoonnummer 030-2320450). Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage. 

www.nieuweutrechtsetribune.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.