Historici.nl

De toekomst van het postkoloniale verleden: de representatie voorbij

22 sep 2017
Van 16:15 - 18:00uur
Academiegebouw, Leiden

Op vrijdag 22 september 2017 zal in Leiden de Eerste Indische Letterenlezing gehouden worden door prof. dr. Elleke Boehmer (University of Oxford): De toekomst van het postkoloniale verleden: de representatie voorbij.

Studenten, docenten, vakgenoten en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De lezing vindt plaats in het Klein Auditorium in het Academiegebouw te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient tijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar secr.indischeletteren@gmail.com. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Engelse uitgave
De lezing zal in het Engels worden uitgegeven onder de titel The Future of the Postcolonial Past: Beyond Representation door Leiden University Press. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 9,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op IBAN NL65INGB0001977068 van Indische Letteren onder vermelding van ‘Boehmer’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en adres te vermelden! Voor abonnees bedraagt de prijs € 8,00.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.