Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#recht
#kolonialisme
#archieven
#Tweede Wereldoorlog
#slavernij
#Gender

Debat en boekpresentatie: Wat moeten historici kunnen?

3 jun 2016
Van 12:00 - 14:00uur

Historici staan midden in een veranderende wereld die de opvattingen over het vakgebied, maar ook het historisch handwerk sterk beïnvloedt. Dat leidt niet alleen tot de vraag welke geschiedenis onderwezen en bestudeerd wordt, maar vooral ookhoe geschiedenis onderwezen moet worden.

Wat moet de historicus van de toekomst kunnen? Geeft geschiedenisonderwijs daarvoor de juiste vaardigheden mee? Debat met: Marijke Huisman (Universiteit Utrecht), Jan Drentje (Universiteit Groningen en rector Delton Sprintlyceum Zwolle) en Chantal Bouma (student Geschiedenis VU en voorzitter Studievereniging Merlijn). Moderator Martine Gosselink (Rijksmuseum). Ook het publiek kan tijdens de middag meediscussiëren.

Geschiedenis Schrijven!

Het nieuwe handboek Geschiedenis schrijven! biedt een nieuwe wegwijzer voor historisch onderzoek en het aanleren van historische vaardigheden. Het beoogt een basis te bieden voor geschiedenisopleidingen. Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd: Geschiedenis schrijven! roept op om de mogelijkheden van het vak actief te verkennen. De auteurs willen met het verschijnen van dit boek dan ook het debat over de (academische) opleiding tot historicus openen.

Krijgen studenten in geschiedenisonderwijs wel de juiste historische vaardigheden mee? Welke vaardigheden zouden dit moeten zijn, en hoe breng je die over? Sluit dit bijvoorbeeld goed aan bij ontwikkelingen rond digitalisering en bij veranderende ideeën over de (maatschappelijke) taak van historici? En wat verwachten studenten eigenlijk zelf?

Programma

16.00 – 16.05     Welkom: door Henk Wals, directeur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

16.05 – 16.15     Boekpresentatie

16.15 – 17.30     Debat: Wat moeten historici kunnen?

17.30 – 18.15     Afsluiting en borrel

Aanmelden via Jacqueline Rutte: jru(at)iisg.nl
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.