Historici.nl

Debat en lezing Democratie begon in Heusden

10 mar 2018
Van 14:00 - 16:00uur
Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, Heusden

Op zaterdagmiddag 10 maart 2018 vindt in de Grote of Catharijnekerk in Heusden de debatmiddag ‘Democratie begon in Heusden’ plaats. De middag bestaat uit een historische inleiding, een panelgesprek en een lezing door Maarten van Rossem. Gedurende het hele programma is er volop ruimte voor interactie met het publiek.

Historicus Joost Rosendaal leidt de bijeenkomst in en licht toe hoe Heusden in 1787 de eerste stad in Nederland werd die haar eigen bestuur op democratische wijze benoemde.

Panelgesprek
Cultuurhistoricus en opiniemaker Thomas von der Dunk, hoogleraar politicologie Monique Leyenaar en journalist Peter Wierenga (auteur van het boek ‘Ik brul dus ik ben’) gaan in debat over de huidige staat van onze democratie. Gespreksleider is Annemarie Lavèn, hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad en het opinietijdschrift Maarten!.

Lezing  Maarten van Rossem
Historicus prof. dr. Maarten van Rossem sluit de bijeenkomst af met een lezing over democratie. Hij betoogt dat democratieën ondemocratisch zijn en we ze tóch moeten koesteren.

Deze lezing is de eerste in een serie jaarlijkse lezingen onder de noemer ‘Johannes Conradus de Kock-lezing’, vernoemd naar de man onder wiens leiding de patriotten in Heusden in 1787 het besluit namen om met een echte verkiezing zelf het stadsbestuur te benoemen.

Datum: Zaterdag 10 maart 2018 | 14:00u
Locatie: Grote- of Catharijnekerk, Burchtstraat 2, Heusden Vesting
Entree: € 9,-* (inclusief drankje)
Reserveren: via www.democratieheusden.nl

* Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, de zogenaamde first-time-voters, hebben gratis toegang op vertoon van hun legitimatiebewijs.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.