Historici.nl

Debat: Het einde van het culturele archief?

30 mar 2017
Van 12:30 - 14:00uur

Wat is de stand in het land van archieven van kunstenaars, ontwerpers, verzamelaars, culturele instellingen en bedrijven?

De Boekmanstichting, het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw/Het Nieuwe Instituut, DEN Kenniscentrum Digitaal Erfgoed, de Reinwardt Academie en het RKD-Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis organiseren een debat op 30 maart 2017 waarin de stand van deze culturele archieven onder de loep wordt genomen.

Nederland beschikt over een rijk, maar gefragmenteerd cultureel geheugen. Dat geheugen bestaat uit een grote verscheidenheid aan archieven en collecties. Hun aantal neemt toe nu er, door het overlijden van de talloze na-oorlogse culturele vernieuwers, veel archieven vrijkomen. Hoe kunnen we omgaan met die wassende stroom archieven, met informatie op verschillende dragers (fysiek en digitaal), terwijl de budgetten slinken?

Alle archieven fysiek bij elkaar brengen is niet meer van deze tijd, maar wat dan?

Het wordt steeds belangrijker duidelijke keuzes maken over collectievorming en langetermijnbeheer. Archiefinstellingen kijken daarom vaker proactief welke archieven in hun profiel passen en onmisbaar zijn voor toekomstig onderzoek naar de Nederlandse kunst. Maar welke zijn er en waar worden zij bewaard? Is een centraal registratieregister daarvoor een oplossing?

Wat kunnen culturele instellingen en bedrijven, kunstenaars en verzamelaars zelf doen om ervoor te zorgen dat hun materiaal goed geordend bewaard en toegankelijk blijft? En welke rol spelen gebruikers en communities?

Archieven krijgen pas betekenis als ze kunnen worden (her)gebruikt door kunstenaars, onderzoekers en andere cultuurprofessionals. Betere afstemming tussen alle partijen over het hoe en wat van verzamelen, behouden en toegankelijk maken lijkt daarom noodzakelijk.

Datum: 30 maart 2017
Tijd: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Toegang: deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen

Programma

  • 16.30 Welkom door Behrang Mousavi, hoofd Collecties en manager Erfgoed, Het Nieuwe Instituut
  • 16.35 Introductie op het programma door Kitty Zijlmans, moderator, hoogleraar Eigentijdse Kunstgeschiedenis en Theorie/World Art Studies, Raad van Toezicht Boekmanstichting
  • 16.40 Lezing Marco de Niet, directeur DEN, Digitaal Erfgoed Nederland
  • 16.55 Lezing Roman Koot, hoofd Bibliotheek en Archieven RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
  • 17.10 Interview met Ronald Rietveld, RAAAF, Rietveld Architecture-Art-Affordances, door Suzanne Mulder
  • 17.25 Panel met Marco de Niet, Roman Koot, Gaby Wijers (directeur LIMA), en Ronald Rietveld
  • 17.55 Afsluiting door Kitty Zijlmans
  • 18.00 Eind programma

Debat ter gelegenheid van de verschijning van Boekman # 110: Culturele archieven

Meer info en aanmelden: www.boekman.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.