Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Debat Zin en onzin van marktwerking

28 aug 2019
Van 20:30 - 22:30uur
De Balie, Amsterdam

Op woensdag 28 augustus zal in De Balie de debatavond Zin en onzin van marktwerking plaatsvinden.

Tijdens deze avond onderzoeken we de geschiedenis van het marktdenken in Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat onze huidige vormen van marktwerking niet zozeer geënt zijn op een ‘natuurlijke’ markt, maar op een marktgericht besturingsmodel dat een lange geschiedenis kent. Vragen hierbij zijn: waar komt ons geloof in de markt vandaan, waarom is het marktmechanisme vanaf de jaren negentig met zoveel enthousiasme binnen de overheid toegepast, en hoe moeten we de aanzwellende kritiek op ‘het neoliberalisme’ vandaag de dag begrijpen?

Om hier een antwoord op te vinden zullen we de avond beginnen met een lezing van Ewald Engelen (UvA) over het neoliberalisme en de oorsprong van de marktpolitiek in Nederland. Vervolgens zullen Sander Heijne (De Correspondent), Mirjam de Rijk (De Groene Amsterdammer)  en Tineke Netelenbos (PvdA) hierop reageren en met elkaar, en het publiek, in discussie gaan. De avond wordt geleid door Ido de Haan (UU).

De debatavond vindt plaats in De Balie en begint om 20.00. Meer informatie over het programma en een verwijzing naar de kaartverkoop is te vinden op: De Balie: ‘Zin en onzin van marktwerking’.

Daarnaast is het ook mogelijk om het aansluitende congres over de geschiedenis van het Nederlands neoliberalisme op 29 en 30 augustus bij te wonen. Zowel de publieksavond als het congres worden georganiseerd vanuit het onderzoeksproject Market Makers. Meer informatie over het congres en het onderzoeksproject is te vinden op: neoliberalisme.nl.                                                                                

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.