Historici.nl

Democratie: Success Story of Verfallsgeschichte? Debat ter gelegenheid van 100 jaar algemeen kiesrecht in Nederland

30 nov 2017
Van 20:00 - 21:30uur
Dudok, Den Haag

Politiek historici in debat over 100 jaar algemeen kiesrecht

Met medewerking van prof. dr. Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Remieg Aerts (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Mineke Bosch (Universiteit Groningen), dr. Annelien de Dijn (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Wim van Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen), dr. Ron de Jong (Kiesraad) en prof. dr. Henk te Velde (Universiteit Leiden).

Onder leiding van prof. dr. Ido de Haan (Universiteit Utrecht).

Er is een opvallende discrepantie tussen het belang van de democratie voor de Nederlandse samenleving en het beperkte enthousiasme dat het eeuwfeest van het algemeen kiesrecht tot nu toe weet op te roepen. Dat is wellicht een politiek probleem, van wegvloeiende politieke legitimiteit, maar het is ook een historisch probleem: waar komt die discrepantie vandaan, en op welke manier geven politiek-historici daarvan rekenschap? Hoe moeten we de geschiedenis schrijven van de democratie, en meer in het bijzonder van het algemeen kiesrecht, nu de democratie voornamelijk genoemd wordt in combinatie met ‘de crisis van…’. Is de geschiedenis van een democratie het verhaal van een miskend succes – en zouden we als historici onze zegeningen moeten tellen door de succesformule te ontrafelen? Of is hier sprake van een gestage erosie en is het onze taak de oorzaken ervan te identificeren om zo bij te dragen aan de remedies van de gekwelde democratie?

In het kader van de conferentie State of the Art in the History of Politics zullen historici van de Nederlandse politieke geschiedenis zich in een aantal korte statements over die vragen buigen om vervolgens in debat te gaan met de zaal over de vraag of de geschiedenis van de democratie als success story of als Verfallsgeschichte geschreven moet worden.

Tijd: 30 november 2017, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis. Opgave: simone.nieuwenbroek@huygens.knaw.nl

Locatie: Zijzaal Dudok, Hofweg 1A, Den Haag

Organisatie: Onderzoekschool Politieke Geschiedenis: www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl)

Conferentie The State of the Art in the History of Politics: www.aanmelder.nl/OPG/
Informatie: margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.