Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur: De Koude Oorlog en haar repercussies vandaag de dag

9 nov 2019
Van 11:00 - 17:00uur
Academiegebouw, Domplein 29, Universiteit Utrecht

Op 9 november vindt de conferentie Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur: De Koude Oorlog en haar repercussies vandaag de dag plaats. De toegang voor de conferentie is gratis met dank aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Universiteit Utrecht en de Provincie Utrecht. De conferentie wordt georganiseerd door dr. Laurien Crump uit hoofde van het Cold War Research Network.

De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 was een keerpunt in de geschiedenis. De Oost-Westvijandschap leek doorbroken en de liberale democratie leek te zegevieren. De nucleaire dreiging was voorbij en de toekomst zag er rooskleuring uit. Maar is de Koude Oorlog echter wel voorbij of bevinden we ons in een Koude Vrede? Was het daadwerkelijk “the end of history” of juist het begin van een nieuwe wereldorde? Hoe zit het sindsdien met het Russische gevaar, Europese veiligheid en andere globale vraagstukken?

De val van de muur 

Precies dertig jaar later is de tijd rijp voor een terugblik op die historische dag en haar repercussies. Internationale wetenschappers uit Europa en verder werpen ’s ochtends een nieuw licht op de val van de Muur en ontwikkelingen die daaraan voorafgingen en daarop volgden. ’s Middags is er een breed scala aan kleinschalige workshops, waarin de deelnemers ook zelf met primair bronnenmateriaal en beeldmateriaal aan de slag gaan. Tot slot gaat het publiek in discussie met een aantal diplomaten en journalisten die de val van de Muur van dichtbij hebben meegemaakt. Voor docenten, studenten, diplomaten en iedereen die geïnteresseerd is in de Koude Oorlog en haar weerklank tot op heden is deze conferentie een absolute must!

Het ochtendprogramma is in het Engels. De workshops zijn deels in het Engels en deels in het Nederlands. De plenaire discussie aan het eind van de dag is met name Nederlandstalig.

Gratis entree!
Inschrijven is verplicht. Meld je aan via deze link. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: M.kool@uu.nl.
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.