Historici.nl

Dijksterhuislezing 2020: Abraham Kuyper & Multatuli

13 nov 2020
Van 15:00 - 17:00uur
Online

Op vrijdag 13 november organiseert de SAE haar Symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Vrije Universiteit. De Dijksterhuislezing wordt uitgesproken door Prof. Dr. Jaqueline Bel, Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. (Multatuli Leerstoel).

Thema: Persoonlijke objecten en archieven
De randprogrammering richt zich op het belang van hoogleraarsarchieven en de persoonlijke objecten in universitaire collecties. Welke voorwerpen brengen ons dichter bij de hoogleraar als mens en als wetenschapper?

Vanwege het ‘nieuwe normaal’ gaat ook de Dijksterhuislezing digitaal. We bieden een interactief onlineprogramma met veel mogelijkheden voor debat & discussie.
Meer informatie & aanmelden

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.