Historici.nl

Discussiedossier: Uitdagingen voor de hedendaagse historische cultuur

15 jul 2021
Van 15:00 - 16:15uur
Online

De maatschappelijke omgang met het verleden is een heet hangijzer, zo blijkt uit bijvoorbeeld de slavernij- en standbeeldendiscussies. De bestudering van de hedendaagse omgang met het verleden kent onder historici dan ook een groeiende belangstelling.

Naar aanleiding van het emeritaat van prof. dr. Maria Grever, hoogleraar theorie en methoden van de geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verschijnt in het eerste nummer van Tijdschrift voor Geschiedenis het discussiedossier ‘Uitdagingen voor de hedendaagse historische cultuur’.

De redactie van Tijdschrift voor Geschiedenis nodigt u van harte uit voor de online presentatie van dit discussiedossier.

Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden voor de online presentatie van het discussiedossier.
Dit kan per mail via vandervlies@eshcc.eur.nl

Lees het discussiedossier online.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.