Historici.nl

Donker erfgoed in het licht. Een studiemiddag over beladen WOII erfgoed in Gelderland.

22 sep 2017
Van 12:30 - 17:30uur
CODA - Apeldoorn

 

De muur van Mussert, de Apeldoornse bunker van Seyss-Inquart, Landgoed Avegoor of de Diogenesbunker. Donker, beladen, besmet, schuldig, schurend, omstreden of betwist erfgoed zijn termen die voor  plekken als deze gebruikt worden; locaties en gebouwen met een beladen verleden. In dit geval gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder aan Gelderland. Recent onderzoek toont aan dat de provincie tal van deze plekken kent.

Tijdens deze studiemiddag, georganiseerd door de Stichting Versterking Herinnering WOII Gelderland (WO2GLD), worden handvatten aangereikt over de omgang met dergelijke locaties. De vier bovengenoemde locaties worden uitgelicht met aandacht voor recente ontwikkelingen. Kun je deze plekken belichten zonder te oordelen?  Hoe ga je om met gevoeligheden? Hoe verhoudt de politiek zich tot deze veelal omstreden locaties? Welke plekken zijn er nog meer en hoe verhouden de locaties zich tot elkaar? Ad van Liempt en Fred de Graaf zullen onder meer een bijdrage leveren aan deze studiemiddag.

Noteer de datum vast in uw agenda. Het volledige programma volgt spoedig.
Verzekert zijn van een plaats? Meld u nu vast aan via
info@wo2gld.nl. Deelname is gratis.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.