Historici.nl

Dr. Bram de Klerck – In het hart van de renaissance (lezing Kunst In Zicht)

16 mar 2017
Van 17:30 - 19:30uur

Rafaël, Giovanni Bellini, Titiaan en Tintoretto
Donderdag 16 maart geeft Bram de Klerck in de Remonstrantse kerk een lezing over beeldende kunst uit de Italiaanse renaissance. Deze lezing wordt gegeven naar aanleiding van de tentoonstelling In het hart van de renaissance in Rijksmuseum Twenthe.

Werken van beeldende kunst uit de Italiaanse renaissance zijn in Nederlandse collecties dun gezaaid. Het is dan ook bijzonder dat met de tentoonstelling In het hart van de renaissance in Rijksmuseum Twenthe twee werken van de onbetwiste renaissance-grootmeester Rafaël (en één uit zijn atelier) naar Nederland komen. Daarnaast zijn er werken te zien van andere beroemde schilders uit die tijd, zoals Giovanni Bellini, Titiaan en Tintoretto. 

Schilderkunst van Noord-Italië
Ook geeft de tentoonstelling een beeld van een onbekender aspect van de Italiaanse renaissance: de schilderkunst van Noord-Italië. In Lombardije en de Veneto maakten 16e-eeuwse meesters als Lotto en Savoldo, Moretto en Moroni onweerstaanbaar aantrekkelijke schilderijen waarin tradities uit Centraal-Italië, Venetië en Noord-Europa samenkomen. De lezing gaat in op het verzamelen van Italiaanse kunst in Nederland en op de bijzondere presentatie van schilderkunst van de (Noord-)Italiaanse renaissance in Enschede.

Bram de Klerck
Deze lezing wordt gegeven door Dr. Bram de Klerck. Hij is gastconservator van de tentoonstelling In het hart van de renaissance. Hij doceert Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en specialiseert zich op het gebied van de beeldende kunst van renaissance en barok. Hij promoveerde op een proefschrift over 16e-eeuwse schilderkunst in Lombardije en publiceert regelmatig over de kunst van Italiaanse renaissance en de artistieke wisselwerkingen tussen Italië en de Nederlanden. Daarnaast is hij medewerker beeldende kunst van NRC Handelsblad.

Kunst In Zicht 
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. 

Opgave: Kunst in Zicht, tel 050-3188651 of aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl

www.blgroningen.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.