Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Dr. Dieuwke van der Poel (UU) en Cécile de Morrée (UU) – Sint-Maartenliedjes door de eeuwen heen

12 nov 2016
Van 10:00 - 11:00uur

Van 8 t/m 12 november organiseert het Utrecht Centre for Medieval Studies in samenwerking met het Catharijne Convent een speciaal Sint-Maarten lezingenprogramma waarbij diverse aspecten van het leven en de grote invloed van de heilige Sint-Maarten aan bod komen. De lezingenreeks is onderdeel van 1700 jaar Sint Maarten, een hele week feest!

Achtergrond van de traditie
Op 11 november gaan kinderen langs de deuren met hun lampionnen en zingen Sint-Maartensliedjes. In deze lezing belichten we de achtergronden van deze traditie: welke liedjes zijn er door de eeuwen heen gezongen, zijn de liedjes altijd door kinderen gezongen of (ook) door volwassenen, en wat is eigenlijk het verband tussen liedjes, lampionnen en Sint-Maarten?

Dr. Dieuwke van der Poel is universitair hoofddocent Nederlandse literatuur tot 1500 aan de Universiteit Utrecht. Zij is een specialist op het gebied van het laatmiddeleeuwse lied. Cécile de Morrée MA is als promovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt religieuze liedverzamelingen die zijn geschreven in het Middelnederlands.
Met medewerking van: Kinderkoor van Koorschool Senta o.l.v. Sylvia van der Vinne, met begeleiding van Caspar van der Vinne op accordeon. Deze lezing wordt mede mogelijk gemaakt door het K.F. Heinfonds.

Om de lezing bij te wonen is een entreebewijs voor het museum nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35.

Zie ook de site van het Catharijneconvent. 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.