Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Dr Felicia Roșu – The Others: Gypsy and Muslim Slaves in Early Modern Europe (Studium Generale)

1 mei 2017
Van 15:30 - 17:00uur

Slavery was present in Europe on a larger scale than previously assumed by scholars. In the seventeenth century tens of thousands of Muslims were held for ransom and forced labour in Italy, Malta, France and Spain. In the Romanian principalities of Wallachia and Moldavia Gypsy slaves represented 7% of the population until slavery was officially abolished in mid-nineteenth century. It is hardly a coincidence that the main targets of enslavement in medieval, early modern and modern Europe are still heavily discriminated against today. This lecture will bring to light some little-known aspects of European slavery and offer food for thought on current attitudes toward the subject.

The speaker
Dr Felicia Roșu, University Lecturer, Institute for History, Leiden University

Free entrance. 
Open to all. 
No advance registration required.

www.voorzieningen.leidenuniv.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.