Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Dr. Rachel Gillet – First your Country, Then your Rights: Race and the Rhetoric of Citizenship in World War One (Cultural History Seminar UU)

23 feb 2017
Van 13:30 - 14:45uur

On 23 February Dr Rachel Gillett (Cultural History) will give the lecture ‘First your Country, Then your Rights: Race and the Rhetoric of Citizenship in World War One’. The lecture is part of the Cultural History Seminar series. 

W.E.B. Du Bois famously, and controversially, urged fellow African Americans to sign up for military service in World War One, hoping that they would win political rights and civic inclusion in return for their service. He was not alone in this hope. Across the world a variety of leaders of colonial subjects, indigenous peoples, and members of the African diaspora, rallied to the call of war. They were motivated by the hope of racial justice as much as the patriotism of national (or colonial) service. Rachel Gillett examines the transnational nature of that movement, and considers whether it can be identified as a “pre-Wilsonian moment” in which the alliances that later characterized the pan-African congress, and various other transnational anti-colonial movements began to form.

www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.