Historici.nl

Dr. Wouter Weijers – Jerusalem, Jerusalem. Herinneren en vergeten in het werk van Anselm Kiefer en Gerhard Richter

18 apr 2017
Van 15:30 - 16:30uur

Op 18 april zal Dr. Wouter Weijers, universitair docent voor moderne en eigentijdse kunst, vertellen over de verbeelding van problematische thema’s omtrent de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in de werken van twee Duitse kunstenaars. Onlangs publiceerde hij Jerusalem, Jerusalem. Herinneren en vergeten in het werk van Anselm Kiefer en Gerhard Richter (Nijmegen: In de walvis/Vantilt, 2016) waarin deze problematiek wordt behandeld.

De Duitse kunstenaars Anselm Kiefer (1945) en Gerhard Richter (1932) maakten ieder een schilderij met de titel Jerusalem – Kiefer in 1986, Richter in 1995. Een Duitse kunstenaar die in de tweede helft van de twintigste eeuw een kunstwerk maakt en dat Jerusalem noemt, kan niet anders dan zich bewust zijn van de last van de recente Duitse geschiedenis die achter de titel schuilgaat. Hij is doordrongen van de vernietiging van de Europese joden.

Hoezeer hun schilderijen ook in vorm, intentie en achtergrond verschillen, Kiefer en Richter nemen in hun kunst steeds weer stelling tegenover dat onvoorstelbare feit, niet alleen in hun beider Jerusalem maar ook in andere werken. Beide kunstenaars staan voor de grote vraag hoe in het naoorlogse Duitsland vorm te geven aan het onvoorstelbare.

In deze lezing zal worden besproken hoe Kiefer en Richter op onderling zeer verschillende wijzen in hun werk de problematische erfenis van Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verbeelden, waarbij geschiedenis, herinnering en schilderkunst zich met elkaar verknopen.

Meer informatie en aanmelden: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.