Historici.nl

Duitsland in de wereld. Historische en actuele perspectieven

11 okt 2017
Van 19:30 - 22:00uur
Amsterdam

In samenwerking met Duitsland Instituut Amsterdam en Jonge Historici

Tegenwoordig is Duitsland een van de gidslanden binnen de EU. Hoe valt de huidige positie van Duitsland in de wereld te verklaren en welke rol speelt het koloniale verleden van het land? Jonge onderzoekers presenteren hun bevindingen.

Duitsland is de Europese motor en, na de Brexit, volgens sommigen het enige land dat de Europese Unie nog bij elkaar kan houden. Welke betekenis heeft het koloniale verleden van Duitsland voor de huidige positie van het land in de wereld? Hoe werken de ideeën van toen door in de moderne tijd?

Om antwoord hierop te kunnen geven, belichten wij op deze avond de Duitse koloniale geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Een onderwerp dat aansluit bij het hernieuwde interesse in het Duitse koloniale verleden. Het wetenschappelijk onderzoek hierover bereikt een steeds breder publiek via het publieke debat en museumtentoonstellingen. Tijdens deze bijeenkomst bieden wij jong onderzoekstalent een podium om te vertellen over hun onderzoek. In de geest van ons DIA-Graduiertenkolleg ligt de nadruk op het bevorderen van jong talent, academische diepgang en intellectuele uitwisseling.

Meer informatie en aanmelding: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.