Historici.nl

Duolezing op 14 juni ‘Oorlog & vrede in de 17e eeuw: vluchtelingen, retoriek & diplomatie’

14 jun 2023
Van 19:00 - 21:45uur
Naarden

Als er één gebeurtenis is geweest in Jan Amos Comenius’ leven die zijn bestaan en werk bepalend beïnvloed heeft, dan is het wel de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), een verwoestend conflict dat duizenden mensen in gevaar bracht vanwege geweld, hongersnood en religieuze vervolging. De oorlog maakte van Comenius een permanente banneling en vluchteling met een missie, die hij in zijn werken tot aan zijn dood toe heeft willen uitdragen.Aansluitend bij de huidige wisseltentoonstelling “Comenius en De Geer in oorlog & vrede”,  geven deze avond twee historici ieder een lezing waarin verschillende aspecten van de oorlog, de vluchtelingenproblematiek en Comenius’ denken en handelen in zijn geschriften, naar voren komen.Lotte van Hasselt, onderzoeker aan de UvA, zal vertellen over haar onderzoek (binnenkort te verdedigen in haar proefschrift) naar protestantse vluchtelingen uit het Koninkrijk van Bohemen en het Paltsgraafschap, die bijzonder hard werden getroffen door de Dertigjarige Oorlog. In plaats van bij de pakken neer te zitten, begonnen zij een grootschalige campagne om hulp te vragen van gereformeerde gemeenschappen verspreid over West-Europa. Ook Comenius en de Unitas Fratrum (Broedergemeente) ondernamen vergelijkbare acties. In haar lezing zal zij de verschillende (retorische) strategieën bespreken die werden gebruikt om solidariteit en financiële hulp te vragen bij de gereformeerde gemeenschappen in de Nederlandse Republiek.John Exalto, voormalig directeur van het museum & universitair docent aan de RUG, richt zijn blik op Comenius’ vredesideeën en -werk. In 1667 publiceerde Comenius, als vluchteling in Amsterdam, het vredestraktaat Angelus pacis in een poging de onderhandelingen te beïnvloeden die de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog moesten beëindigen. In zijn presentatie gaat hij nader in op de betekenis van het traktaat en de context waarin het tot stand is gekomen. Datum: woensdag 14 juni 2023Locatie: Comenius Museum NaardenProgramma19.00-19.50         inloop met koffie & thee, mogelijkheid bezoek tentoonstelling “Oorlog & vrede”19.50-20:00         opening door dr. Eva Moraal20:00-20.30         Solidariteit in tijden van nood: strategieën van religieuze vluchtelingen tijdens de Dertigjarige Oorlog – Drs. Lotte van Hasselt20:30-20:45         Vragen20.45-21:00         Korte pauze21.00-21.30         De vredesengel van 1667: Comenius tussen de diplomaten – Dr. John Exalto21:30-21:45         VragenGelieve aan te melden tot uiterlijk 7 juni via info@comeniusmuseum.nl We vragen een kleine bijdrage voor de koffie/thee en onkosten van € 5,00 – Museumjaarkaarthouders: € 1,50, te betalen aan de deur (pin/contant).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.