Historici.nl

Eef Overgaauw – Handtekeningen in middeleeuwse handschriften: miniaturisten, boekbinders, kopiisten, auteurs (UCMS-lezing)

11 mei 2017
Van 13:00 - 14:00uur

Op 11 mei laat prof. dr. Eef Overgaauw (Staatsbibliotheek Berlijn) in zijn lezing ‘Handtekeningen in middeleeuwse handschriften: miniaturisten, boekbinders, kopiisten, auteurs’ zien dat handtekeningen in middeleeuwse handschriften ons een uitstekend beeld kunnen geven van de manier waarop handschriften in de middeleeuwen werden geproduceerd. De lezing wordt georganiseerd door het Utrecht Centre for Medieval Studies.

Een middeleeuws handschrift is het werk van meerdere personen, die bijna altijd anoniem zijn. Miniaturisten hebben hun illustraties maar zelden gesigneerd. Vijftiende-eeuwse boekbinders in Duitsland hebben hun naam soms in stempeldruk op hun boekbanden aangebracht. Uit de colofons van handschriften kennen wij de namen van talrijke kopiisten, die ons informeren over het jaar waarin zij hun werk beëindigd hebben, evenzo over de plaats en over de omstandigheden van hun werk, over betalingen en over opdrachtgevers.

Middeleeuwse auteurs hebben hun handtekeningen in slechts enkele gevallen achtergelaten in de handschriften met teksten die zij zelf geschreven hebben. Handtekeningen in middeleeuwse handschriften geven ons een uitstekend beeld van de manier waarop handschriften in de middeleeuwen werden geproduceerd en hoe miniaturisten, boekbinders, kopiisten en auteurs hun eigen aandeel in de vervaardiging van een handschrift beoordeelden.

www.uu.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.