Historici.nl

Een actuele kijk op het Museum Anatomicum van Frederik Ruysch (SPUI25)

11 apr 2017
Van 13:00 - 14:30uur

– In samenwerking met Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Lias – 

De beroemde verzameling preparaten van de Amsterdamse arts Frederik Ruysch (1638-1731) is tot nu toe vooral bekeken als versierde anatomie. In dit programma kijken we opnieuw naar de preparaten naar aanleiding van het boek `Geloof alleen je eigen ogen. Een actuele kijk op de anatomische preparaten van de Amsterdamse arts Frederik Ruysch (1638-1731).’

Precies driehonderd jaar geleden, in 1717, kocht tsaar Peter de Grote de unieke collectie anatomische preparaten van Frederik Ruysch. Gedurende zijn leven had Ruysch duizenden preparaten van dieren en mensen vervaardigd, met een techniek die hij geheimhield. Van de oorspronkelijke collectie van Ruysch is meer dan de helft in goede staat in de Kunstkamera in Sint Petersburg bewaard gebleven.
Dat Ruysch veel meer was dan een vakman die dood weefsel mooi kon etaleren, blijkt uit het gezamenlijk onderzoek van de zeven auteurs van Geloof alleen je eigen ogen. Deze Nederlandse en Russische deskundigen hebben voor het eerst in al die jaren de preparaten met een medische blik bekeken en zijn daarbij tot nieuwe inzichten over het werk van Ruysch gekomen. Zo laten ze zien dat hij zijn tijd in een aantal opzichten ver vooruit was.

Na een introductie door historicus Luuc Kooijmans, die ook de inleiding van het boek schreef, verzorgen drie auteurs van het boek korte lezingen. Cisca Griffioen spreekt over ‘matchen’, het vinden van een preparaat in Sint-Petersburg dat één op één overeenkomt met de beschrijvingen van Ruysch, Willem Mulder over het conserveren van de anatomische preparaten van Frederik Ruysch en Otto Bleker over de genitale zwellichamen ​van man en vrouw. De sprekers illustreren hun korte voordrachten met grote foto’s van de Ruysch-preparaten uit Rusland. Uitgever Liesbeth de Vries modereert de avond.

Over de sprekers
Luuc Kooijmans, historicus en biograaf van Frederik Ruysch (De Doodskunstenaar uit 2004.) Hij schreef de inleiding bij het boek Geloof alleen je eigen ogen.

Cisca Griffioen, anatoom AMC, auteur van ‘Frederik Ruysch en het bewegingsapparaat’ in: Geloof alleen je eigen ogen.

Willem J. Mulder, oud-conservator Utrechts Universiteitsmuseum, auteur van ‘Het conservatieproces van de preparaten van Frederik Ruysch’ in: Geloof alleen je eigen ogen.

Otto Bleker, gynaecoloog AMC, auteur van ‘Frederik Ruysch’ preparaten van de geslachtsorganen en de zwangerschap’ in:Geloof alleen je eigen ogen.

Liesbeth de Vries, uitgever Uitgeverij Lias (moderator).

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelding: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.